Laatste nieuws

Registratie Actieve Leden

De KNSB vraagt verenigingen haar actieve leden bij de bond te registreren. Dit is statutair vastgelegd en staat verder beschreven in het reglement Ledenopgave.

Naast dat hiermee alle actieve leden automatisch een ongevallen verzekering hebben en gebruik kunnen maken van verschillende voordelen, gebruikt de KNSB deze gegevens voor o.a. beleidsontwikkeling.

Wie zijn de actieve leden?

Deze actieve leden bestaan uit zowel actieve sporters als actief kader:

  • Actieve sporters zijn alle leden uit alle leeftijdscategorieën die onder de vlag van de vereniging recreatief sporten, trainen, aan wedstrijden meedoen of op een andere wijze de sport beoefenen.
  • Actieve kaderleden zijn alle kaderleden die een structurele al dan niet betaalde functie uitoefenen binnen de vereniging. Dit zijn bijvoorbeeld bestuursleden, trainers en organisatorisch kader.

 Voorbeelden actieve kaderleden

  • Bestuursleden: voorzitter, secretaris, penningmeester, overige bestuursleden
  • Trainers (met en zonder kaderlicentie/diploma) en/of jeugdschaatsbegeleiders
  • Organisatorisch kader zoals starters, juryleden en scheidsrechters
  • Vrijwilligers die structureel actief zijn op of rondom de natuur- of kunstijsbaan, skatebaan of clubhuis. Denk bijvoorbeeld aan ijsmeesters of eventuele toertochtorganisatoren.

Voor vrijwilligers die incidenteel actief zijn, kan een vereniging zelf de keuze maken hen als actief kader op te geven. Hiermee zijn deze vrijwilligers direct verzekerd én kunnen ze gebruik maken van de producten en diensten die binnen het waardepakket voor actieve leden worden aangeboden.

Aanmelding Actieve Leden

De KNSB wil de veranderingen voor verenigingen zo goed mogelijk faciliteren. Verenigingen kunnen daarom de Actieve Leden aanmelden via dit beveiligde webformulier. De specifieke berichtgeving over de registratie van actieve sporters en actieve kaderleden is reeds eerder naar verenigingen verstuurd.

 

 


Previous page: Home
Volgende pagina: Uitslagen wedstrijden